PROJEKTAI

 

 

 

 

 

2023 metai


NAUJIENOS

 

PLANUOJAMA VAIKŲ DIENOS VASAROS STOVYKLA ,,PAŽINK SAVO KRAŠTĄ,, 

 

STOVYKLOS TRUKMĖ :

I PAMAINA - NUO 2023 M. BIRŽELIO MĖN. 12D. IKI 16 D.

II PAMAINA - NUO 2023 M.BIRŽELIO MĖN. 26 D.  IKI 30 D.

III PAMAINA - NUO 2023 M. LIEPOS MĖN. 17 D. IKI 21 D.

STOVYKLĄ FINANSUOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 


ORGANIZUOJAMA VAIKŲ DIENOS VASAROS STOVYKLA ,,PRASMINGOS DIENOS,,!

 

STOVYKLOS TRUKMĖ: nuo 2018m. birželio 18d. iki birželio 28d.

Stovyklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Savivaldybės lėšos bus panaudotos visų stovykloje stovyklaujančių vaikų kelialapio kainos kompensavimui (30 vaikų x40 Eur (vieno vaiko pamainos kelialapio kaina)=1200Eur)

 

2018 m. projektai

 

1. Vaikų dienos centrų projektas ,, Grijos namai,,

2. Planuojamas vaikų vasaros tęstinis projektas ,,Žaidimų dienos,, birželio 18-28 dienomis.

3. Planuojamas vaikų vasaros tęstinis projektas ,, Prasmingos dienos,, liepos 2-13 dienomis.

 

 

2017 m. vykdyti projektai

 

1. Vaikų dienos centrų projektas ,, Grijos namai,,

2. Vaikų vasaros programa ,, Žaidimų dienos,,

3. Vaikų vasaros programa ,, Prasmingos dienos,,

 

 


2016m. planuojami projektai

 

 

1. Vaikų dienos centrų projektas " Grijos namai"

 

2. Vaikų vasaros programa "Žaidimų dienos"

 

 

 

 

2015 m. vykdyti projektai


1. Vaikų dienos centrų projektas " Grijos namai"

 

Projekto trukmė: vieneri metai ( nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31)

Tai tęstinis projektas, kurio tikslas - įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją.  šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį pavyzdį.

Tikslas įgyvendinamas tiesiogiai dirbant su vaikais, organizuojant vaikų užimtumą ištisus metus, per jų laisvalaikį, dorovinį, socialinį, meninį, sportinį ugdymą. taip pat dirbant su šeimomis, pritraukiant tėvus į veiklą su vaikais, organizuojant susitikimus su tėvais.

 

2.  " Šeima - mūsų visuomenės ląstelė"

 

Šeima yra vertybė ir jos išsaugojimui reikalingos pastangos.

Projekto tikslas: ugdyti sveiką, tradicines šeimos vertybes puoselėjančią šeimą, skatinant efektyvesnį šeimos funkcionavimą atskleidžiant šeimos turimą vidinį potencialą bei mokant jį tinkamai panaudoti didinant savarankiškumą ir sprendžiant šeimoje iškilusias socialines, psichologines, vaikų auklėjimo bei kt. problemas. Tikslo siekiama teikiant socialines paslaugas šeimai, organizuojant šeimoms bendrus renginius, šventes, iškylas.

 

3. " Gamta - mūsų namai"

 

Projekto tikslas:parodyti žmogaus ir gamtos ryšio svarbą aplinkoje, ten kur gyveni. Kelti sąmoningumą aplinkosaugos srityje, ugdyti ekologinės kultūros pradmenis formuojant teisingą požiūrį į gamtą. lSiekiama ugdyti visuomenės ekologinę savimonę, skatinti vaikus ir visą bendruomenę rūpintis aplinkos apsauga, rūšiuoti atliekas, tausoti gamtinius išteklius, pažinti ir saugoti kraštovaizdžius, pasirenkant aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Tikimės, kad pravestos talkos nepraeis veltui ir grigiškiečiai matydami gerus pavyzdžius nenorės mėtyti šiukšles neleistinose vietose.

Tikimės padidės vaikų savarankiškumas ir iniciatyvumas;

-Pravesti kultūriniai-praktiniai seminarai duos savus rezultatus.

-Padidės bendruomeninės aktyvumas, sprendžiant gamtosaugines problemas;

 

4. Vaikų vasaros programa " Žaidimų dienos"

 

Šis projektas yra tęstinis ir labai svarbus socialiai pažeidžiamai vaikų grupei. Tai gera galimybė socialiai remtinų šeimų vaikams deramai pailsėti, užtikrinant turiningą ir prasmingą veiklą atostogų metu.

Projekto tikslas: padėti socialiai remtinoms šeimoms, tėvams, kurie neišgali užtikrinti saugaus, turiningo ir tinkamo vasaros poilsio savo vaikams. Ugdyti atvirą, kūrybingą, tvirto charakterio asmenį, sugebantį atsispirti gyvenimo sunkumams, turintį drąsos savarankiškai apsispręsti ir atsakingai veikti kintančioje tikrovėje.

Žaidimų dienos" - tai kryptingai organizuojamas laisvalaikis vaikams, jų saviraiškai. Čia ne tik vaikai įdomiai ir turiningai leidžia laiką, bet ir tobulėja kaip asmenybės. Visas vaikų laisvalaikis kruopščiai suplanuotas. Vaikai ne tik save išbando fiziškai, bet mokosi, šokti, dainuoti, žaidžia įvairiausius žaidimus.

 

 

Vykdyti projektai

 

Grigiškių vaikų dienos centras ,,Grijos vaikai" 2012- 2013 metais vykdė projektą

           ,,Aukime sveiki" .

Plačiau galite pasiskaityti tinklapyje

                             

SPAUSTI

        http://aukimesveiki.weebly.com/       


 2011-2012  vykdomi projektai. Dalyvauja 25 rizikos grupės vaikai.
1.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas ,,Vaiko ir jo šeimos gerovės programų įgyvendinimas Vaikų dienos centre".
2.Vilniaus m. savivaldybės Soc.departamento sveikatos projektas ,,Aukime sveiki";

3.Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento vaikų vasaros atostogų programa - projektas ,,Vaivorykštė";

2010m. vykdomi projektai. Dalyvauja 25 rizikos grupės vaikai.
1. Vilniaus m. savivaldybės Soc.departamento soc. projektas ,,Grijos namai";
- Vilniaus m. savivaldybės Soc.departamento sveikatos projektas ,,Aukime sveiki";
- Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento vaikų vasaros atostogų programa - projektas ,,Vaivorykštė";
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas ,,Vaiko ir jo šeimos gerovės programų įgyvendinimas Vaikų dienos centre".
2007m. vykdyti projektai. Dalyvavo 25 rizikos grupės vaikai.
1. Vilniaus m. savivaldybės Socialinio departamento soc. projektas ,,Grijos namai" ;
2. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento Vaikų socializacijos projektas ,,Voriukų gijos ";
3. Socialinės apsaugos ir Darbo Ministerijos projektas ,,Vaiko ir jo šeimos gerovės programų įgyvendinimas Vaikų dienos centre".

2009 m .vykdyti projektai. Dalyvavo 25 rizikos grupės vaikai.
1. Vilniaus m. savivaldybės Soc.departamento soc. projektas,,Grijos namai";
2. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento Vaikų socializacijos projektas ,,Voriukų gijos";
3. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento vaikų vasaros atostogų programa - projektas ,,Vaivorykštė";
4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas ,,Vaiko ir jo šeimos gerovės programų įgyvendinimas Vaikų dienos centre";
5. Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės prevencinis projektas ,,Aukime sveiki".

2008m. vykdyti projektai. Dalyvavo 25 rizikos grupės vaikai.
1. Vilniaus m. savivaldybės Soc.departamento soc. projektas ,,Grijos namai";
2. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento vaikų socializacijos projektas;
3. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento vaikų vasaros atostogų programa - projektas ,,Vaivorykštė";
4. Vilniaus m. savivaldybės Kultūros departamento kultūrinių renginių programos projektas ,,Mes už vaikus". Vyko renginys, skirtas birželio 1d.- Vaikų gynimo dienai;
5. Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamento parama kelionės transportui ir internetinei svetainei;
6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas ,,Vaiko ir jo šeimos gerovės programų įgyvendinimas Vaikų dienos centre";
7. Trakų savivaldybės sutartis pagal soc.paslaugų programą. Dalyvavo 10 rizikos grupės vaikų.