VEIKLOS ATASKAITOS

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA,,GRIJOS VAIKAI"-(Grigiškių VDC)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS

Vaikų skaičius:

Metinis vaikų dienos centro lankytojų skaičius iki 40 vaikų. Tai pagrindinai mokyklinio amžiaus vaikai nuo 7 iki 14 metų, keletas vyresnių vaikų, kurie ilgai lankė mūsų dienos centrą, tačiau jiems pagalba yra dar būtina. Maksimalus vaikų skaičius per dieną -iki 30 vaikų.

Mūsų vaikų dienos centre teikiamos paslaugos:

-Teikiamos socialinės ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;

-Teikiamos ankstyvosios prevencijos paslaugos (ar krizių įveikimo paslaugos) Ugdomi gebėjimai, skatinantys atsisakyti blogų veiksmų, prireikus konstruktyviai spendžiame problemas;

- Teikiamos soc. kultūrines ir menines paslaugos vaikams;

- Teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, organizuojant renginius įtraukiant šeimas.

Taip pat vykdome akcijas, praktinius užsiėmimus, pritraukiant vaikus ir jų šeimas bei Grigiškių bendruomenės savanorius, ugdant pilietiškumą, atlikti visuomenei naudingus darbus (Vokės upės pakrantės, Grigiškių piliakalnio aplinkos tvarkymo darbus ir kt.);

- Teikiamos nemokamos nuolatinių VDC lankytojų maitinimo paslaugos;

-Ugdomi asmens higienos įpročiai;

- Organizuojama vaikų sportinė veikla; Skatiname sveiko, tūriningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą;

-Teikiame soc. šeimų ir jų vaikų informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

- Teikiame materialinę pagalbą (pagal galimybes maisto it drabužių pagalba šeimoms).

Darbuotojų skaičius:

Centre dirba 3 darbuotojai. Aš, kaip centro ir projektų vadovas bei soc darbuotojas ir 2 soc. darb. padėjėjai. Tai darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu, gebantys dirbti su vaikais ir bendruomenės šeimomis, nukreipiant vaikus į turiningą veiklą.

Pagal atliktų darbų sutartį dirbo psichologė ir pagal verslo liudijimą - buhalterė.

Metų eigoje, rašant projektus ir dalyvaujant įvairiuose programose, buvo įdarbinami papildomai darbuotojai. Tai pvz.:,,užimtumo didinimo programa" : psichologas (su STEP programa), pagalbinių darbų darbuotojai.

Savanorių skaičius:

Vaikų dienos centre per metus dalyvauja 10 savanorių (t.t. Riomerio Universiteto studentai, religinių organizacijų savanoriai, Grigiškių bendruomenės savanoriai),

Pagrindiniai finansavimo šaltiniai ir veiklos sąnaudos:

-LR socialinio darbo ministerijos VDC metų veiklos programos projektas;(17600 Eur.)

- Vilniaus miesto ir Trakų raj. savivaldybių skelbiami ir įgyvendinami projektai: (VDC,; nefor.ugd.; aplinkosauginiai; vaikų vasaros poilsio programa; vaikų rudens poilsio programa, užimtumo didinimo programa, bendruomeniniai projektai, prevenciniai, sveikatingumo ir kt);(23060 Eur.)

-Labdaros paramos fondas,,Maisto bankas", UAB,,Jurgena" , Klubas,,Rotary"ir kiti rėmėjai. Rėmėjų dėka įsigijome 6 dviračius ir dabar darome ilgesnius žygius su vaikais į gamtą, važinėjome maudytis prie prie Miškinių ežerų, VMĮ 2% ir kt (Viso: 37021.26 Eur.).

Metinės pajamas sudarė : 77681,26 Eur.

Įmonės veiklos sąnaudos sudarė : 77509 Eur.

Apie mūsų VDC aplinkosaugos projektinę veiklą plačiai buvo pateikta LRT Dalios Juočerytės televizijos laidoje: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704215/pradek-nuo-saves#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1646000

 

VDC dalyvavo 2-jose bendruomeniniuose projektuose kaip partneriai:

-,,Rojaus kampelis Vokės pakrantėje";

-,,Grigiškės - tai vieta kurioje norisi gyventi"

Mūsų VDC kartu su Všį,,Natrix natrix„ dalyvavo filmų sukurimo projekte,,Mano kinas" vaikų nufilmuoti jau du reklaminius filmukai.: Reklaminiai filmai YouTube : „Ir gyvenime taip būna", -,,Iškeisk piktį į Darbą !"

Esame Vilniaus ,,vartai", toli nuo miesto centro, tai puiki terpė stebėti ir rūpintis vaikais ir gamta. Mus supa nuostabi Vokės ir Neries upės ir didelis miško masyvas, todėl Grigiškių bendruomenės vaikams yra didelės galimybės pažinti gamtą.

Remiantis ilgamete patirtimi, matome, kad vaikai labai mėgsta dirbti su moliu ir vašku, todėl organizuojamos edukacinės programos :,,Molis vaiko rankose" ir ,,Bitučių gyvenimas". Tai įvairių žvakių gamyba. Vyksta praktiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai atlieka daug įdomių darbelių.

Edukacinių aplinkų kūrimas:

-Ekologinių salų -,,Pojūčių takas" kūrimas

Viena iš aplinkosauginio projekto veiklų, kuri paliko vaikams ryškų įspūdį, tai ,,pojūčių takas"Eidami basi patirdavo malonius įspūdžius išbandydami skirtingus žemės paviršius, išmėgindami naturalų medžio masažą, pajausdami medžio energiją ir kitų naturalių medžiagų. Takas tapo traukos objektu, kur basi vaikai su didžiausiu malonumu masažavo kojas ir pasikraudavo energija patys, o vėliau vedė savo šeimos narius, klasiokus bei draugus išbandyti mūsų ,,pojūčio taką". Žiemai iki pavasario, mes taką užkonservavom, uždengėme drobe ir papuošėme ,,kirmeliuku'. Pavasari takas atidarytas ir jį galima vėl sėkmingai išbandyti. Tad mielai kviečiame į svečius.

Kiekvienais metais, kovo 25 d atskrenda gandrų porelė, kurie vasara nuo VDC įsteigimo gyvena mūsų gandralizdyje. Jie saugo mūsų VDC vaikus ir džiugina grigiškiečius savo gausia gandrų šeimyna.