VEIKLOS ATASKAITOS

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA,,GRIJOS VAIKAI"-(Grigiškių VDC)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

Vaikų skaičius:

Metinis vaikų dienos centro lankytojų skaičius 37 vaikai iš 29 šeimų. Tai  mokyklinio amžiaus vaikai nuo 7 iki 15 metų, keletas vyresnių vaikų, kurie ilgai lankė mūsų dienos centrą, tačiau jiems pagalba yra dar būtina. Maksimalus vaikų skaičius per dieną 25 vaikai iš 20 šeimų, kurie gavo akredituotas VDC priežiūros paslaugas.

Mūsų vaikų dienos centre teikiamos paslaugos:

-Teikiamos socialinės ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;

-Teikiamos ankstyvosios prevencijos paslaugos (ar krizių įveikimo paslaugos) Ugdomi gebėjimai, skatinantys atsisakyti blogų veiksmų, prireikus konstruktyviai spendžiame problemas; Pagalba ruošiant pamokas ( 256 dienos)

- Teikiamos soc. kultūrines ir menines paslaugos vaikams;

- Teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, organizuojant renginius įtraukiant šeimas.

Taip pat vykdėme akcijas, praktinius užsiėmimus, pritraukiant vaikus ir jų šeimas bei Grigiškių bendruomenės savanorius, ugdant pilietiškumą, atlikti visuomenei naudingus darbus (Vokės upės pakrantės, Grigiškių piliakalnio aplinkos tvarkymo darbus ir kt.);

- Teikiamos nemokamos nuolatinių VDC lankytojų maitinimo paslaugos (256 dienos);

-Ugdomi asmens higienos įpročiai  (256 dienos);

- Organizuojama vaikų sportinė veikla; Skatiname sveiko, tūriningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą;

-Teikiame soc. šeimų ir jų vaikų informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas (354 kartai);

-Darbas su vaiko aplinka. Teikiame materialinę pagalbą (pagal galimybes maisto it drabužių pagalba šeimoms 2 kart per savaitę maistu).

-Bendradarbiavimas pagal poreikį su švietimo įstaigomis ir Grigiškių soc.sk.

-Bendradarbiavimas su Grigiškių parapijos bendruomene. Savo darbais prisidėjom bendradarbiaudami, ruošiant  tradicines religines šventes (Kalėdas) Kalėdinės eglės bažnyčioje papuošimas savo padarytais darbeliais ir prakartėlės statymas.

Darbuotojų skaičius:

Centre dirba 3 darbuotojai. Aš, kaip centro ir projektų vadovas bei soc darbuotojas ir 2 soc. darb. padėjėjai. Tai darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu, gebantys dirbti su vaikais ir bendruomenės šeimomis, nukreipiant vaikus į turiningą veiklą.

Pagal  verslo liudijimą dirba buhalterė.

Metų eigoje, rašant projektus ir dalyvaujant įvairiuose programose, buvo įdarbinami papildomai darbuotojai. Tai pvz.:,,užimtumo didinimo programa" : socialinis darbuotojas, pagalbinių darbų darbuotojai.

Savanorių skaičius:

Vaikų dienos centre per metus dalyvauja 10 savanorių (t.t. Riomerio Universiteto studentai, religinių organizacijų savanoriai, Grigiškių bendruomenės savanoriai),

Pagrindiniai finansavimo šaltiniai ir veiklos sąnaudos:

-LR socialinio darbo ministerijos VDC metų veiklos programa;(16800 Eur.)

- Vilniaus miesto  savivaldybės skelbiami ir įgyvendinami projektai: ( NVŠ programa(3420); vaikų vasaros poilsio programa(2900); vaikų rudens poilsio programa(2000), užimtumo didinimo programa(10427) ;      ( viso: 36247 Eur.)

-Labdaros paramos fondas,,Maisto bankas" 26775 Eur.,

AB,,Grigeo"(1000)"ir Grigiškių KU (450)  Viso 1450 Eur.

 VMĮ 2%                                           

Metinės pajamas viso sudarė : 81731 Eur. 

Įmonės veiklos sąnaudos sudarė : 84915 Eur.

Darbuotojų išlaikymas-41652 Eur.

Patalpų išlaikymo sąnaudos -2658 Eur.

Ryšių sąnaudos- 410 Eur,

Transporto sąnaudos - 971 Eur.

Suteiktos paramos sąnaudos 26775 Eur.

Kitos sąnaudos - 12449 Eur.

Apie mūsų VDC projektinę veiklą plačiai buvo pateikta LRT Dalios Juočerytės televizijos laidoje: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704215/pradek-nuo-saves#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1646000

 

VDC dalyvavo 2-jose bendruomeniniuose projektuose kaip partneriai:

-,,Rojaus kampelis Vokės pakrantėje";

-,,Grigiškės - tai vieta kurioje norisi gyventi"

Mūsų VDC kartu su Všį,,Natrix natrix„ dalyvavo filmų sukurimo projekte,,Mano kinas" vaikų nufilmuoti jau du reklaminius filmukai.: Reklaminiai filmai YouTube : „Ir gyvenime taip būna", -,,Iškeisk piktį į Darbą !"

Esame Vilniaus ,,vartai", toli nuo miesto centro, tai puiki terpė stebėti ir rūpintis vaikais ir gamta. Mus supa nuostabi Vokės ir Neries upės ir didelis miško masyvas, todėl Grigiškių bendruomenės vaikams yra didelės galimybės pažinti gamtą.

Remiantis ilgamete patirtimi, matome, kad vaikai labai mėgsta dirbti su moliu ir vašku, todėl organizuojamos edukacinės programos :,,Molis vaiko rankose" ir ,,Bitučių gyvenimas". Tai įvairių molio gaminių ir žvakių gamyba. Vyksta praktiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai atlieka daug įdomių darbelių.

Edukacinių aplinkų kūrimas-Ekologinių salų  kūrimas.

Vasara, kadangi pandemijos laikotarpis, tai labai daug laiko su vaikais praleisdavome lauke : su dviračiais  važiuodavome prie Miškinių ežerų, žygiai prie piliakalnių, įvairųs pažintiniai takai, ekskursijos ir išvykos , tokios kaip Anykščiai, Aukštadvaris, Kernavė ir 2 dienos prie jūros.

Kiekvienais metais, kovo 25 d atskrenda gandrų porelė, kurie vasara nuo VDC įsteigimo gyvena mūsų gandralizdyje. Jie saugo mūsų VDC vaikus ir džiugina grigiškiečius savo gausia gandrų šeimyna.